Abonneren

Innovatie op innovatie
Binnen de branche is sprake van een hoge innovatiegraad. Zowel in bouwproducten als in uitvoeringsmethodieken. Steeds vaker kiezen de bouwende partijen voor het in praktijk brengen van bijzondere en unieke constructies. Zo neemt de integratie van de duurzame techniek sterk toe. De keuze aan materialen en technieken is tegenwoordig bijna onbeperkt.


Abonneren

Ontvang 6x per jaar Bouwmat voor 54 euro per jaar excl. BTW.
KBC Bank
IBAN BE80 7310 2514 2977
BIC KREDBEBB t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA, o.v.v. Bouwmat magazine

Informatie over abonnementen: [email protected]
Tel. +32 50 36 81 70


Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.


Opzeggingen

Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.