Sigma-bestuur
02:41
22-08-2017

‘De materieelsector kan terugblikken op een prima 2016’

De beroepsvereniging van de materieelimporteurs en -handelaars igigma publiceert jaarlijks voor het bouwverlof de cijfers van de materieelverkopen. 2016 was een grand cru-jaar voor hen.

Sigma is met haar 83 leden dé referentie in de sector voor machines voor de burgerlijke bouwkunde, bouw en goederenbehandeling. De totale omzet van alle leden samen bedroeg € 1.442.000 in 2016, bijna acht procent meer dan in 2015. Wanneer we deze cijfers vergelijken met de cijfers van 2008, net voor de sector een terugval van nagenoeg vijftig procent incasseerde ten gevolge van de bankencrisis, dan stellen we vast dat:

  • de omzet bij de heftrucks hoger is dan in 2008;
  • de burgerlijke bouw de omzet van 2008 nagenoeg evenaart;
  • de omzet van de bouwmachines en goederenbehandeling samen in 2016 hoger is dan die van 2008, namelijk € 1.372.238.121 t.o.v. € 1.350.653.

Na een daling in 2013 en een status quo in 2014, was er in 2015 een stijging van de bouwmaterieelverkopen met acht procent tot bijna 1,3 miljard euro. In 2016 kwam daar nog een groei van 16,5 procent bij. De categorie <8T is de sterkste groeier met nagenoeg negentien procent. De grote machines gaan er met zo’n negen procent op vooruit, voornamelijk dankzij de graafmachines.

Uitschieters
Verdichtingswalsen stegen met 70,1 procent, kabelkranen op rupsen verdubbelden, alle terrein-heftrucks stegen met maar liefst 107,4 procent, schrankladers op rupsen stegen met 150 procent en asfaltafwerkmachines stegen met 82,6 procent. Maar 2015 was voor deze categorieën een zeer slecht jaar, we kunnen dus spreken van een inhaalbeweging. Bovendien hebben enkele van die categorieën kleine verkoopcijfers, waardoor kleine variaties procentueel heel zwaar doorwegen.

Toch blijven ook machinecategorieën die vorig jaar een mooie progressie lieten optekenen het goed doen. Dat geldt zeker voor de graafmachines waar de mini’s 17,6 procent groeien, rupsmachines het zelfs 22,9 procent beter doen en mobiele graafmachines 21,8 procent toenemen. Wat laadmachines betreft, noteren de verreikers +6,3 procent, ‘kleine’ wielladers (0-80 pk) +19,1 procent, grote wielladers (>80 pk) +7,6 procent en schrankladers +3,7 procent. Andere categorieën die het goed doen, zijn de sloop-sorteergrijpers met +4,5 procent, glijbekistingsmachines met +33,3 procent en mobiele brekers idem. Trilplaten en stampers zijn een goede waardemeter voor de verkoop van alle klein materieel, zij gaan respectievelijk 5,8 en 2,5 procent vooruit.

Niettegenstaande de sterke vooruitgang van de markt zijn er ook dalers. Overslagkranen verliezen 4,8 procent, net zoals de uitstervende graaflaadcombinaties, die in tien jaar tijd meer dan driekwart van hun markt verloren. Bulldozers gingen 14,8 procent achteruit en starre dumpers 16,7 procent. Bij de sterkste dalers zien we de knikdumpers met 22,2 procent verlies, hijskranen met veertig procent verlies, scharen en crushers 44 procent verlies en overslagkranen op rupsen met vijftig procent verlies. Vorig jaar werd zelfs geen enkele nivelleermachine verkocht. Maar ook hier gaat het over categorieën waarvan slechts zeer kleine aantallen worden verkocht. Uitgedrukt in procenten is elke daling hierdoor exponentieel. Uit de cijfers kunnen we dan ook concluderen dat het grondverzet in heel goede doen is.

Wanneer we de evolutie van de ‘kleine’ machines (<8T, maar exclusief breekhamers, trilplaten en trilstampers) bekijken, dan zien we een ook hier een sterke stijging van 19,4 procent ten opzichte van 2015. Hiermee doet deze categorie het voor het eerst beter dan in 2012.

2016 was opnieuw geen topjaar voor de subsectie generatoren, die er over het algemeen met 27 procent op achteruit gaat. De productiegroepen dalen met dertig procent, de noodstroomgroepen hinken niet ver achterop met een daling van 22 procent. Enkel de kleine vermogens (<16,6 kVa) kenden een stijging, alle andere vermogens gingen achteruit.

Voorzitter Dries Van Haut besloot met de vaststelling dat 2017 alvast goed van start ging. Het feit dat het ook een Matexpo-jaar is, kan enkel een positieve invloed hebben op de cijfers. Hij verwacht dan ook dat de markt in 2017 nog sterker zal presteren dan de vorige jaren.

Cijfers bouwmaterieel verkopen 2008 - 2016

Goederenbehandeling
“Sinds 2010 groeit de Belgische markt voor interne goederenbehandeling gestaag en 2016 was zelfs beter dan het topjaar 2007. We noteerden een stijging van tien procent ten opzichte van 2015 en dat maakt van 2016 het beste jaar ooit”, aldus sectievoorzitter Jean-Paul Dubois. Twee trends bevestigen zich: de markt van de magazijntrucks blijft stijgen (dertien procent) en het aandeel van de elektrische heftrucks groeit verder met 10,1 procent ten nadele van de diesels, die 6,1 procent verliezen. LPG doet het ook goed met een stijging van 9,6 procent. De heftruckmarkt van vandaag bestaat voor zestig procent uit elektrische en voor veertig procent uit thermische trucks.

De eerste maanden van 2017 toonden opnieuw een sterke markt en Sigma verwacht dat deze trend zich kan en zal doorzetten. De vraag rijst wel hoe lang. Tot slot vestigt Sigma opnieuw de aandacht op de problematiek van de servicetechnici. De vraag is zeer hoog en er zijn niet genoeg gekwalificeerde kandidaten om aan die vraag te voldoen. Samen met Educam en Traxio werd een beroepskwalificatie voor servicetechnici uitgewerkt, maar zonder veel resultaat. Ook doet Sigma al het mogelijke om samen te werken met andere organisaties zoals VDAB, Forem en Syntra om adequate opleidingen uit te stippelen en zo meer kandidaten te interesseren voor een job als servicetechnicus.

Tekst en beeld: Leo Van Hoorick 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwmat partners

Brokk 500 sloopmachineKris Vochten SMT