Magazines / Nr 01 2020

Nr 01 2020

Samenwerken loont

De sanering van Fort Sint-Filips, de inhuldiging van de nieuwe tramlijnen binnen het Noorderlijnproject, de voltooiing van de Leiewerken, de werken aan de nieuwe Sluis Terneuzen, de restauratie van de Montevideopakhuizen … Grond/Weg/Waterbouw duikt 2020 in met een aantal in het oog springende megaprojecten!

Het nieuwe jaar werd meteen feestelijk ingezet in West-Vlaanderen, waar De Vlaamse Waterweg nv en de stad Harelbeke de afronding van de Leiewerken vierden. Na vijf jaar intensief samenwerken met zowel de stad als alle stakeholders zijn de Leie en haar omgeving volledig vernieuwd. De Leiewerken kaderen binnen het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met de realisatie van dit project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg.

Ook in Antwerpen, waar het Noorderlijnproject een mijlpaal bereikte, vond een feestelijke inhuldiging plaats. In het weekend van 7 en 8 december 2019 werden de twee nieuwe tramlijnen, die de stad beter bereikbaar zullen maken, officieel in gebruik genomen. Noorderlijn is een project van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, en moet de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren en de leefbaarheid van de stad garanderen. Met de opening van de nieuwe tramlijnen zet de stad Antwerpen een nieuwe stap richting slimme en duurzame mobiliteit.

Nog in Antwerpen werd – zeven jaar na de eerste bodemonderzoeken – in oktober 2019 gestart met de sanering van Fort Sint-Filips. Met naar schatting 1.2 miljoen m³ verontreinigde grond en 40.000 m³ verontreinigde waterbodem van een nabijgelegen bufferbekken betreft het een van de grootste saneringswerken ooit in Vlaanderen. En ook de werkwijze mag gezien worden. De verontreiniging in en onder het fort wordt geïsoleerd door middel van een cement-bentonietwand, die als een sarcofaag omheen de verontreiniging wordt gebouwd. Knap werk!

Stuk voor stuk grote en zeer verschillende projecten, maar wel met eenzelfde constante: samenwerken! Of het nu om een tijdelijke maatschap, een onderaanneming of een vast partnership gaat, samenwerken op een open, constructieve manier is van cruciaal belang om een project tot een goed einde te brengen. Zo is de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen een toonvoorbeeld van een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Het lijvige project zit onder de koepel van de VNSC, een verdragsrechterlijke organisatie met Nederland en Vlaanderen als gelijkwaardige, deelnemende partners. Een uitdagende samenwerking waarbij moederorganisaties Rijkswaterstaat en de Vlaamse overheid en Nederlandse en Vlaamse projectmedewerkers met succes verenigen richting hetzelfde einddoel.

Samenwerken is ook de rode draad in De Pen, waarin Jan Folens (bestuurslid van de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten (BVA)) het belang van partnerships onderstreept. “Het is vandaag onmogelijk geworden om op een geïsoleerde wijze projecten op te starten, een bedrijf te leiden, te innoveren … We kunnen enkel succesvol zijn als we de juiste partners vinden, en als we ons als partners gaan gedragen. Wie probeert dit van op zijn of haar eiland te doen, zal vroeg of laat – en eerder vroeg dan laat – grandioos mislukken”, klinkt het overtuigend.

Samen staan we sterk! En dat zal in 2020 niet anders zijn.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: