Magazines / Nr 02 2019

Nr 02 2019

Propere waterlopen

Het thema van de Vlario-dag, die op 2 april plaatsvond in Antwerp Expo, was klaar en duidelijk: ‘Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?’ De Europese Kaderrichtlijn Water indachtig is er nog heel wat werk aan de winkel om de doelstelling van 100 %
zuivere waterlichamen in 2027 te halen. “De richtlijn is bijna 20 jaar geleden gestemd. Dankzij de inspanningen die we sindsdien deden, zijn de Vlaamse waterlichamen vandaag voor 85 % zuiver. Maar investeren blijft nodig en de tijd begint te dringen”, liet Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel optekenen.

Vooral de gemiddelde doorlooptijd van de projecten is en blijft een doorn in het oog. “Die gemiddelde doorlooptijd bedraagt vijf tot zeven jaar. Dat moet sneller”, aldus minister Van den Heuvel. Het kostenplaatje, een moeilijke samenwerking met derden, archeologische drempels, onteigeningen… zijn vaak gehoorde oorzaken voor vertraging. De minister gelooft wat dat betreft in de kracht van gedreven lokale besturen en in het belang van een actieve opvolging, coördinatie, meer overleg en een heldere communicatie.

Tijdens een gesprek over waterlopen is ook de klimaatdiscussie nooit veraf. Hevigere neerslag en bijgevolg ook overstromingsgevaar noopt ons tot een robuust watersysteem. Aquafin werkt daarom aan een concept om de klimaatrobuuste ideeën die de hemelwaterplannen opleveren, in praktijk te brengen. “We zoomen in op bepaalde projectzones en nemen daar alle waterstromen onder de loep. Hierbij kijken we naar de concrete invulling met groenblauwe elementen en bieden zo de beste oplossing voor een specifieke situatie in een bepaalde straat, wijk of stadsdeel”, verduidelijkt Krista Decat, manager Visie bij Aquafin.

Het belang van infiltratie en buffering heeft ook FEBE, de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten, begrepen. “Zowel de leden van FEBESTRAL (bestratingsproducten) als die van FEBELCO (betonbuizen) bieden waterdoorlatende producten aan”, klinkt het in onze special riolering en ondergrondse infra. In die lijvige special leest u ook alles over twee opmerkelijke ondergrondse infra-projecten. Zo zit de nieuwe 35 kilometer lange zuurstofleiding tussen Temse en de terreinen van ArcelorMittal in Gent in een eindfase en zorgt het ALEGrO-project voor de eerste interconnectie tussen België en Duitsland. Een traject met een lengte van maar liefst 90 kilometer.

In de special funderingstechnieken werpt ABEF-voorzitter Olivier Rens op zijn beurt een blik op de funderingssector, waar digitalisering en een war of talent vandaag hot topics zijn. “De komst van steeds performantere machines die minder CO2 uitstoten, de automatische registratie van de boorparameters en het gebruik van GPS voor de juiste positiebepaling zijn maar enkele voorbeelden van de digitalisering”, klinkt het. “Maar uiteindelijk is en blijft goed personeel primordiaal. Het vinden van de juiste mensen wordt één van de grootste uitdagingen van de toekomst.” En dat is een uitdaging waar bij uitbreiding de hele bouwsector voor staat.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: