Magazines / Nr 02 2020

Nr 02 2020

Laat de motor draaien


De werken op de E314 in Leuven, de renovatie van het E17-viaduct, de herstart van de Oosterweelwerken, de grote werven op de E19 Antwerpen-Brussel en op de Grote Ring in Hasselt … Het zijn maar enkele voorbeelden van grote werven die de voorbije weken werden hervat. Een stevig signaal dat ook in tijden van crisis de infrasector zijn hoofd stevig boven water houdt. Enerzijds een geruststelling, maar anderzijds ook zeker een evidentie. Ja, corona deelt rake klappen uit, maar zoveel mogelijk blijven werken – uiteraard rekening houdend met de opgelegde maatregelen – om onze economie draaiende te houden is gewoon noodzakelijk. En daarin speelt de infrasector, gezien de grote impact op het totale plaatje, een belangrijke rol.

Eind maart riep Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op om zoveel mogelijk wegenwerken in deze periode uit te voeren. In overleg met de wegen- en waterbouwsector werd een memorandum opgesteld met duidelijke richtlijnen voor de geleidelijke heropstart van werven. “Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden”, is de minister duidelijk. “Ik zou dan ook willen dat de meeste werken verdergezet kunnen worden. Tal van werken zijn immers dringend en eisen een strikte opvolging. Denk maar aan het aanpakken van gevaarlijke punten op de gewestwegen, de grote werven op onze autosnelwegen, de aanleg van fietspaden, de aanpassingen van bruggen en het oplossen van conflictsituaties.”

Ook De Vlaamse Waterweg en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) zetten alles op alles om zo operatief mogelijk te blijven. “In deze onzekere tijden zijn de waterwegen meer dan ooit een essentiële schakel in de logistieke keten”, klinkt het in deze Grond/Weg/Waterbouw. Het verzekeren van transport van goederen is een essentiële dienst in het belang van maatschappij en bevolking. De binnenvaart en waterwegen zijn dan ook volledig operationeel om de economische activiteiten in Vlaanderen te verzekeren door een vlotte toelevering van goederen via water. “De Vlaamse binnenvaartondernemers blijven paraat om ook tijdens deze crisis alle vervoersbehoeften in te vullen en de waterwegen operationeel te houden”, aldus Gisèle Maes, voorzitster van het KBV.

Dat de motor van de infrasector blijft draaien, blijk ook uit deze Grond/Weg/Waterbouw. De tweede GWW van het jaar focust traditiegetrouw op funderingstechnieken. En dat is in 2020 niet anders. Van een complexe fundering in hartje Antwerpen en uitdagende diepfunderingen aan bruggen over het Albertkanaal tot de plaatsing van 910 vibropalen met een lengte van 25 m in de haven van Zeebrugge. Ook ondergrondse infra en riolering zijn vaste prik in editie twee. FEBELCO, de beroepsvereniging die binnen FEBE de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren groepeert, benadrukt de sterktes van poreuze betonbuizen als product in de riolerings- en afwateringssector. Wendy Francken, directeur van VLARIO, neemt op haar beurt het woord in De Pen en onderstreept het belang van investeren in het blauwe kapitaal.

Uitgesproken meningen – lees zeker ook het verslag over het rondetafelgesprek over horizontaal gestuurde boringen –, boeiende projecten, interessante technieken, bijzonder materieel, opmerkelijke innovaties … Je kan het allemaal ontdekken in dit blad.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: