Magazines / Nr 03 2019

Nr 03 2019

Betonsector gaat uitdaging aan

Traditionele grondstoffen worden schaarser. In de bouwsector worden voor de productie van nieuwe materialen dan ook steeds meer industriële afvalstoffen gebruikt. Ook voor betonproductie winnen gerecycleerde materialen aan populariteit. Een goede zaak want: “Stortklaar beton zorgt vandaag nog voor 4 tot 5 % van de CO2-uitstoot wereldwijd”, klinkt het bij vzw Groen Beton Vert. Inspanningen zijn nodig en de mogelijkheden zijn er.

Door het gebruik van gerecycleerde betongranulaten kan de CO2-uitstoot bij de productie van stortklaar beton significant verminderd worden. Een winst van 20 tot 30 % op het deel granulaten. “Om ook beton met gerecycleerde granulaten onder het BENOR-merk te krijgen, moet het product ook toegelaten zijn onder de Belgische betonnorm”, zegt Groen Beton Vert. “We hebben jarenlang inspanningen geleverd om dat voor mekaar te krijgen en het is gelukt. Bij de meest klassieke toepassingen in de bouwsector is het nu toegelaten om tot 20 procent van de grove granulaten te vervangen door hoogwaardige betongranulaten.”

Hoogwaardige betongranulaten kunnen een verschil maken, maar het grootste aandeel van de CO2-uitstoot van beton wordt ingenomen door de productie van cement. De zoektocht naar en de ontwikkeling van alternatieve bindmiddelen is vandaag dan ook een van de grote uitdagingen. Gemalen hoogovenslakken, vliegassen en geopolymeren zijn interessante alternatieven, maar zijn onze betoncentrales klaar voor zo’n alternatieve productie? “Ja”, klinkt het onder meer bij VDW Bouwmaterieel en Creus Concrete Solutions in onze Special Beton. In die special lees je alles over verrijdbare betoncentrales met een focus op recycling tot solide en gegalvaniseerde bunkers die klaar zijn voor alternatieve productie.

Ook FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, is zich bewust van de impact van cementproductie op het milieu. “In de aanhoudende inspanningen voor een vermindering van de koolstofvoetafdruk, heeft de cementindustrie in 2016 met een Roadmap 2050 een bijkomende stap gezet naar energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot”, klinkt het. “Terwijl de circulaire economie zich stilaan uitbreidt naar alle sectoren, is de cementindustrie reeds lang een pleitbezorger hiervan. De specifieke eigenschappen van het productieproces van cement en ook het niet-hernieuwbare karakter van de basisgrondstoffen hebben binnen de industrie geleid tot de ontwikkeling van secundaire materialen en alternatieve brandstoffen.”

In De Pen, tot slot, wijst ook Peter De Vylder, directeur van FEDBETON, op de uitdagingen en op de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. “Regels en documenten moeten er zijn! Of men het nu heeft over TRA’s, PTV’s, charters en/of andere statuten. Daarom dé vraag om met zijn allen, zowel producent als gebruiker, een nog grotere positieve gedrevenheid aan de dag te leggen. De betonsector moet verder, mét een goed imago. En dat kan enkel met goede kwaliteit, goede basisproducten, een goed kennisniveau van alle medewerkers en een ernst in elk opzicht. De toekomst oogt positief!”

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: