Magazines / Nr 03 2020

Nr 03 2020

Samen sterk, samen vooruit

Van opdrachtgever, hoofdaannemer en overkoepelende organisaties tot onderaannemers, leveranciers en alle andere betrokken partijen: wie aan hetzelfde zeel trekt, staat sterker.

Dat beseffen ook de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en de Federatie voor Stortklaar Beton (FEDBETON). Zij stelden een charter op inzake de levering en de verwerking van stortklaar beton op de bouwwerven. “Een goede uitwisseling van informatie tussen de betonproducent en de aannemer is absoluut een noodzaak om tot een kwaliteitsvol eindproduct (de betonconstructie) te komen”, klinkt het. Het charter behandelt vier thema’s: communicatie tussen de aannemers en de betonleveranciers, het veiligheidsaspect, de kwaliteit van stortklaar beton en het milieu, met de wil om de ecologische voetafdruk te beperken. Een historisch akkoord tussen de twee federaties.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en certificatie-instelling COPRO sloegen vorig jaar de handen in elkaar. In 2019 werden een twintigtal inspecties uitgevoerd voor zeventien verschillende werven. Nu vele werven weer zijn opgestart zal COPRO op een groot aantal ervan de controles verder kunnen zetten. COPRO staat het BHG bij met haar expertise, met als einddoel de wegen op het Brussels wegennet een langere levensduur en verhoogde kwaliteit te bezorgen.

Net als samenwerken blijven ook innovatie en vooruitgang als een rode draad doorheen de grond-, weg- en waterbouw lopen. En dat is in de betonsector – check zeker de betonspecial in deze GWW – niet anders. “Beton is met een wereldwijde productie van meer dan 30 miljard ton per jaar, nog steeds het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld en dat zal nog een tijd zo blijven”, vertelt prof. dr. ir. Luc Taerwe, emeritus hoogleraar betonconstructies aan de Universiteit Gent, in De Pen. “Zoals de actie Industrie 4.0 leidt tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen, zullen we ook met beton vernieuwende concepten en technieken verder moeten ontwikkelen: Beton 4.0 als uitdaging.”

In De Pen haalt professor Taerwe terecht aan dat op het vlak van productie van betonelementen prefabricatie reeds decennialang ingeburgerd is in België. Een stelling die FEBE, de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten, ongetwijfeld als muziek in de oren klinkt. FEBE benadrukt in de betonspecial het nut van prefabbeton bij water­infiltratie: “Dankzij diverse prefabbetonproducten is waterdoorlatend verharden wel degelijk mogelijk. Het komt er enkel op aan om de juiste keuzes te maken. Een ideale infiltratie bestaat uit een combinatie van bovengrondse en ondergrondse infiltratie­mogelijkheden.”

Vooruit moeten we en vooruit zullen we. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken (MOW) Lydia Peeters voorziet daarom dit jaar 2,2 miljard euro aan investeringen voor ruim 900 uiteenlopende projecten. De reeks mooie projecten in deze editie van GWW tonen alvast aan dat de wereld van grond-, weg- en waterbouw de voorbije maanden allesbehalve stilstond, en dat ondanks de uitdagende omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden. Tussen die projecten onder andere ook enkele kleppers zoals de werken aan de Pierre Vandammesluis en de bouw van Vlaanderens grootste on shore windmolenpark in Zeebrugge, de werken aan de Halve Maandijk in Oostende en de aanleg van een extra drinkwaterverbinding tussen Linker- en Rechteroever in Antwerpen.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: