Magazines / Nr 05 2016

Nr 05 2016

Clash der expertises

Op donderdag 16 juni, een maand voor het zomerreces, organiseerde de redactie van Grond/Weg/Waterbouw een rondetafelgesprek omtrent wegenbouw en infrastructuur. Prof. Dr. Anne Beeldens (AB ROADS, OCW), Marc Van Brabant (RFB), Koen Surdiacourt (Agentschap Wegen en Verkeer), Johan Verhelst (Aannemingen Verhelst), Hans De Meester (Stadsbader), Kurt Kesteloot (Aswebo) en Stephan Van den Langenbergh (Trac-tebel) gingen maar al te graag in op onze uitnodiging en zaten vervolgens dik twee uur samen om een reeks actuele topics te bespreken. Stof tot nadenken was er alvast voldoende: de gemeentelijke investeringen zijn fors afgenomen, heel wat aannemers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en hanteren steeds kleinere marges om hun orderboekjes toch maar voldoende gevuld te krijgen, de recent ingevoerde kilometerhef-fing voor vrachtwagens brengt alweer een extra kost met zich mee … Dat het woelige tijden zijn voor de wegenbouw, kan niemand ontkennen.

We achtten de tijd dan ook rijp om verschillende actoren rechtstreeks met elkaar in debat te laten treden. Wat volgde was een heuse clash der expertises, waarbij de panelleden constructief discussieerden en bereidwillig luisterden naar elkaars standpunten. We kregen mooie, genuanceerde antwoorden op de vragen die we hadden vooropgesteld: hoe kunnen we de gemeentelijke investeringen opnieuw aanzwengelen? Hebben onze aannemers tips voor de overheid, of heeft de overheid tips voor onze aannemers? Wat met de huidige aanbestedingsprocedures en Design & Build-opdrachten? Is de kilometerheffing voor vrachtwagens een goede zaak, of net niet? Moeten we ons stilaan concentreren op andere vervoersmodi, of blijft het noodzakelijk om (grotendeels) te investeren in ons wegennet? Hoe kunnen we de sector leefbaarder maken? Staat het wegenbouw- en infrastructuurwezen voldoende open voor innovatie? …

De aannemers rond de tafel luidden meteen de alarmbel: “Er moet dringend iets gebeuren om het investeringsniveau opnieuw op te krikken. We zien tal van collega’s verdwijnen, en voorts zijn er heel wat die hun reserves aan het uitputten zijn. Zeker de kleinere aannemers zitten in een negatieve spiraal.” Mogelijke oplossingen hiervoor situeren zich volgens Koen Surdiacourt van het AWV in een btw-verlaging (minder druk op de ketel bij gemeenten), de opbrengsten van de kilometerheffing en alternatieve financieringsmodellen. Een ander struikelblok voor aannemers blijkt echter de dualiteit uitvoeringsperiode-kwaliteit. “Het is geen sinecure om steeds krappere termijnen te verenigen met steeds hogere kwaliteitseisen”, getuigde Kurt Kesteloot. Een aanpassing van de aanbestedingsprocedures, met een grotere focus op kwaliteit en een kleinere nadruk op prijs, dringt zich op.

In het tweede luik van het rondetafelgesprek ging het vooral over innovatie. “We moeten ons richten op haalbare projecten en concrete ontwik-kelingen die meteen kunnen worden toegepast”, vindt Anne Beeldens. “Innovatie wordt nog zeer vaak toegespitst op spraakmakende nieuwigheden, terwijl het vooral de schijnbaar kleine, technische details zijn die de kwaliteit ten goede komen.” Communicerende wegen die geïntegreerd zijn in smart cities lijken dus nog ver weg. Stephan Van Den Langenbergh pleitte voor een ruimere insteek en innovatie op globaal-conceptueel niveau. Hij stelt zich echter vragen bij de manier waarop nieuwe technologie optimaal kan worden geïmplementeerd. “De levensduur van technologie verschilt immers vaak van de levensduur van infrastructuur. Het is en blijft een zeer moeilijke opgave om snel verouderende technologische ontwikkelingen te integreren in een infrastructureel product dat op zich minstens vijf keer zo lang meegaat.”

Wie benieuwd is wat de panelleden nog te vertellen hadden, kan verderop in dit nummer terecht, in het tweede deel van het verslag van dit boeiende rondetafelgesprek. Deel 1 van het verslag kreeg u al te lezen in vorig nummer. We hopen alvast dat de inzichten die in het debat naar voor kwamen een kleine aanzet kunnen zijn tot concrete, constructieve oplossingen voor enkele prangende kwesties die de leefbaarheid van de sector deze dagen sterk onder druk zetten.

Veel leesplezier

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: