Magazines / Nr 06 2019

Nr 06 2019

Geef water een kans

Net als in 2018 wordt ook dit jaar onze sloteditie gekleurd door een stevig gevulde special Openbare Ruimten. Met mooie projecten, interessant productnieuws en informatieve stukken. Over openbare ruimten valt dan ook wat te vertellen, zeker gezien de huidige klimaatproblematiek. De roep naar groen, waterdoorlaatbaarheid en buffercapaciteit klinkt steeds luider en steeds meer betrokkenen geven gehoor. “We zien een stijgende vraag bij gemeenten, bedrijven en bouwpromotoren naar projecten waar groenblauwe oplossingen deel van uitmaken”, zegt Els Liekens, ingenieur visie bij Aquafin.

Water een kans geven in openbare ruimten is een belangrijke stap in het slim omgaan met water. Iedere druppel die uit de lucht valt, is een geschenk uit de hemel en mogen we niet zomaar verloren laten gaan. Door overbodige verharding te vermijden en de openbare ruimte anders in te richten met meer groen, krijgt regenwater de kans om te infiltreren. Bovendien wordt de openbare ruimte een stuk aantrekkelijker en bevordert meer groen ook mentale rust, een betere hitte-stressbestendigheid en meer biodiversiteit.

De gevolgen van de klimaatverandering dwingen ons tot een duurzaam waterbeleid en fijn uitgekiend hemelwaterplan. Dat benadrukt ook VLARIO-voorzitter, professor aan de KU Leuven en DUNBAR MEDAL-winnaar Jean Berlamont: “Om lokale wateroverlast tijdens de hevigere onweders te vermijden moeten we lokaal het hemelwater tijdelijk bergen, ter plaatse van individuele percelen of op wijkniveau. Om de watervoorziening in droge periodes te verzekeren moeten we zoveel mogelijk hemelwater laten infiltreren. Hiertoe moet een gemeente over een hemelwaterplan beschikken dat in grote lijnen vastlegt waar geborgen en waar geïnfiltreerd wordt.”

Ontharden, vergroenen, bufferen, infiltreren … stuk voor stuk woorden die u ongetwijfeld steeds vaker hoort en die u op het eerste zicht misschien niet meteen linkt aan beton. En toch speelt beton een belangrijke rol in dit verhaal. Er is vandaag veel aandacht voor ontharding, maar op bepaalde plaatsen in een omgeving kan je nu eenmaal niet anders dan verharden. En dan biedt prefabbeton een prima oplossing. “Omwille van de esthetische en duurzame kwaliteiten, maar zeker ook dankzij de waterdoorlatende en waterpasserende prefabbetonproducten”, klinkt het bij FEBE, de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten.

Niet alleen in de special Openbare Ruimten, ook in De Pen speelt water de hoofdrol. “Transport over de weg zal door de verder oplopende kosten en het structureel dichtslibben van het wegennet meer en meer onder druk komen te staan. De waterweg zal hierdoor nog meer aan belang winnen”, vertelt Jos Van Pelt, voorzitter van Imporgrasa. De vereniging die de importeurs van bouwgrondstoffen binnen België verzamelt, pleit nadrukkelijk voor structureel gebruik van de Belgische waterwegen.

En zoals zo vaak is samenwerken het codewoord. Van overheden en opdrachtgevers tot aannemers, fabrikanten en eindgebruiker… we zullen moeten samenwerken om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden en om te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende klimaateisen. Laat we er meteen een goed voornemen voor 2020 van maken.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: