Platform over bouwmaterieel & bouwmachines
Nieuwjaarstoespraak SIGMA 21 januari 2019

Nieuwjaarstoespraak SIGMA 21 januari 2019

Geachte genodigden, waarde collega’s,

Hartelijk welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. We zijn nog maar eens geland op het Autosalon, wat ondertussen zo een beetje een veilige thuishaven is geworden.

Ik heb er even mijn toespraak van vorig jaar op nagekeken om te zien of de verwachtingen die ik toen uitsprak voor 2018 een beetje overeenstemmen met wat we effectief hebben meegemaakt. Wel, dat valt meer dan goed mee. Ik verwachtte een jaar dat zelfs nog iets beter kon zijn dan het recordjaar 2017. En dat is het zeker ook geworden.

Voor de exacte cijfers moet ik u dit jaar een klein beetje op uw honger laten zitten. Onze nieuwe statistiekenplatform is nog maar enkele maanden online en we hebben nog niet alle cijfers grondig kunnen checken of ze 100% correct zijn. Ook kunnen er kleine fouten ingeslopen zijn bij de ingave door bepaalde leden. Ik spreek uit ervaring want ik heb kortgeleden vastgesteld dat ik een foutje gemaakt had bij de ingave van mijn eigen novembercijfers. Desalniettemin zijn de trends wel duidelijk en kunnen we die ook aftoetsen aan de Europese of wereldwijde koepelorganisaties.

De sectie burgerlijke bouwkunde/bouw deed het zoals verwacht iets beter dan 2017 met een algemene stijging van 5 à 10 % waar CECE zelfs een stijging van 14% aangeeft.

Opvallende tendensen zijn een verdere stijging van het aantal minigravers, een daling van het aantal bandengraafmachines na de forse sprong van vorig jaar. De rupsgraafmachines blijven echter min of meer stabiel. Ook overslagmachines stijgen sterk en alle terreinheftrucks verdubbelen zelfs. Wielladers en verreikers stijgen ook sterk. De dalingen zijn vooral op te merken in machinecategorieën met kleine aantallen zoals bv hijskranen of dumpers. Trilplaten stampers kenden een groei van zo’n 6%

Voor de subsectie generatoren zijn de cijfers nog niet betrouwbaar genoeg om ze hier mee te delen. Het blijft echter daar geen rooskleurig verhaal. Ondanks de aankondigingen in de pers dat er weer mogelijke stroomtekorten zouden kunnen optreden in de winterperiode heeft dit niet zoals vorige keer tot een stijging van de verkoop van noodstroomgroepen gezorgd. We zien daar wel een duidelijke verschuiving naar de verhuurmarkt wat productiegroepen betreft.

Ook bij de lifttrucks worden de statistieken nog even kritisch bekeken. Waar de Wits cijfers een stevige stijging van meer dan 10% aangeeft zouden de Sigma cijfers eerder een lichte daling van enkele procenten aangeven in vrijwel alle categorieën.

Wetende dat WITS wel eens durft overschatten door de Europese import via België van sommige merken, dat de Sigma cijfers mogelijk nog lichtjes moeten worden bijgesteld en dat december ook nog een zeer goede maand was kunnen we zonder probleem stellen dat 2018 ongeveer op hetzelfde niveau als het uitzonderlijk goede jaar 2017 zal zitten en we dus weer van een schitterend resultaat mogen spreken.

2018 was voor ons als vereniging echter een lastig jaar. Dalende aanwezigheden op sectievergaderingen, waardoor er zelfs enkele moesten afgelast worden, aanhoudende problemen met de nieuwe versie van ons softwareplatform voor de verwerking van de verkoopsstatistieken en tot overmaat van ramp onze Algemeen Secretaris, Nathalie Poisonnier die ons verliet om directeur te worden van de Brouwersfederatie. Om het met een zinnetje uit The Godfather te zeggen : “They made her an offer she couldn’t refuse”

De subsectie Cleanma.be van de reinigingsmachines besloot dan ook nog eens om zichzelf op te heffen waardoor we Rudi Brauns als bestuurder verloren Bovendien moesten we in de Raad van Bestuur afscheid nemen van nog 2 bestuurders : Geert De Bruycker die door de verkoop van zijn bedrijf niet meer werkzaam was bij de gelijknamige firma, en Kris Vochten die de overstap maakte van SMT Belgium naar JCB Benelux. Door een policy binnen JCB kon Kris geen bestuurder bij ons blijven. Ik wil ze alle drie hier ook nog eens formeel en uitdrukkelijk bedanken voor de door hen geleverde inspanningen en bijdragen.

Dit alles is eens te meer frustrerend omdat we met de Raad van Bestuur al een plan aan het uitwerken waren om Sigma terug een energie boost te geven en de toegevoegde waarde die we als federatie bieden aan te passen aan de veranderde behoeften van deze tijd. Belangrijkste maatregel was dus het zoeken en vinden van een nieuwe Algemeen Secretaris die deze ambitieuze plannen kon mee uitrollen en zijn of haar schouders eronder zetten.

Eigenlijk hadden we relatief snel iemand gevonden die de nodige capaciteiten en drive bezit die we daarvoor nodig hebben maar spijtig genoeg wou haar werkgever haar niet snel laten gaan zodat ze pas vandaag haar eerste werkdag voor Sigma kan presteren. Het is mij dan ook een bijzonder genoegen om u Joëlle Germain voor te stellen als nieuwe Algemeen Secretaris van Sigma. Joëlle heeft een opleiding als vertaler-tolk en is vrij snel in haar carrière in de auto-industrie beland waar ze voor het grootste deel verschillende functies bij Chrysler heeft uitgeoefend. Tot vorige week was ze werkzaam als Commercial Training Manager bij FiatChrysler Group Belux.

Vanaf vandaag dus bij ons. Welkom Joëlle.

En wat zijn nu de plannen waar Joëlle de komende maanden haar handen meer dan vol mee zal hebben :

Eerst en vooral zijn we reeds gestart met het bevragen van een aantal leden om duidelijk te weten wat jullie verwachten van de beroepsvereniging. Dat zal verder geïntensifieerd worden en geanalyseerd zodat we de nodige acties kunnen nemen en de juiste accenten kunnen leggen.

Los daarvan zijn we al met een aantal zaken bezig. Er is budget vrijgemaakt om een campagne te lanceren om het beroep van service technieker zware machines bekender en aantrekkelijker te maken. Het is immers van levensbelang voor onze sector om in de komende jaren een voldoende grote instroom van service techniekers te kennen. We onderschrijven wel het belang om eerst goed uit te zoeken wat de meest effectieve methode is om dit te bereiken. Geld uitgeven aan bureaus is heel makkelijk maar het is wel de bedoeling dat de campagne ook effect heeft.

We hebben een HR werkgroep met specialisten van verschillende van onze leden die de afgelopen jaren zeer nuttig werk heeft verricht. De werking hiervan gaan we nog versterken en in navolging daarvan gaan we ook kijken om andere gelijkaardige werkgroepen op te richten voor bepaalde thema’s. Ik denk dan aan zaken zoals veiligheid of technische aspecten waar vermoedelijk heel wat gemeenschappelijke thema’s en problematieken kunnen behandeld worden.

Bovendien willen we SigmaCert  een tweede adem geven. Terwijl de keuringen jaar na jaar gestegen zijn om nu op een stabiel en rendabel niveau te zitten willen we duidelijk gaan verbreden. Sinds kort zijn er twee medewerkers van Traxio Services nv deeltijds aan de slag om actief SigmaCert te gaan promoten en uitleggen bij de verschillende stakeholders : leden, klanten, verzekeringen, … De beide personen : Christine Matthijs en Georges-Emmanuel Senioutovitch zijn hier vandaag ook aanwezig. Wij zullen hen mee inschakelen om waar nodig bij hun ledenbezoek ook meer uitleg te geven wat Sigma, en bij uitbreiding onze overkoepelende vereniging Traxio allemaal voor een lid kan doen.

U merkt het, een heel ambitieus plan om Sigma in de toekomst meer toegevoegde waarde te kunnen laten genereren.

Maar wat denken we nu van de economische vooruitzichten ?

Al 2 jaar op rij verkondig ik een gezonde voorzichtigheid omdat bomen niet tot in de hemel groeien en we in 2008 gezien hebben hoe snel het bergaf kan gaan. Gelukkig is die voorzichtigheid tot nu toe niet nodig geweest omdat we hoge verkoopvolumes blijven hebben. De vraag van één miljoen wordt dan ook : blijven we in 2019 nog steeds op een hoog niveau of zetten we de daling in. Niemand heeft uiteraard de magische glazen bol en in deze razendsnel evoluerende informatiemaatschappij is er maar één tweet nodig om een situatie snel te doen kantelen.  Desalniettemin doe ik toch een poging.

Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis gaat uit van een globale groeivertraging, Voor de eurozone voorziet hij een vertraging tot respectievelijk 1,4% en 1,2% voor de twee volgende jaren. De globale groeivertraging en de appreciatie van de euro wegen op de uitvoer. Onzekerheden over de uitkomst van de Brexit, Italië en een al dan niet opflakkerend handelsconflict met de VS houden bedrijfsinvesteringen beperkt. Dat zorgt voor een te beperkte productiecapaciteit. Ook het vinden van geschikt personeel wordt in heel veel landen steeds moeilijker.

Voor België komt er dan nog het specifieke gegeven bij dat we eigenlijk al de facto zonder regering zitten en dat we er van uit mogen gaan dat de regeringsvorming in 2019 op zijn zachtst gezegd niet van een leien dakje zal lopen. Dit komt er dus op neer dat we eigenlijk heel het jaar zonder regering zullen zitten. Langs de ene kant vind ik dat niet zo’n slechte zaak omdat het verleden ons geleerd heeft dat dit een positief effect heeft op de overheidsfinanciën. Er zijn immers gedurende die periode geen politici die in hun inherente profileringsdrang allerlei geldverslindende maatregelen willen nemen om op een goed blaadje te komen bij hun kiezers. Persoonlijk denk ik trouwens dat dat één van de redenen is waarom wij de voorbije crisis minder gevoeld hebben dan onze buurlanden. Anderzijds, en zeker op korte termijn, is dat ook weer géén goede zaak omdat we natuurlijk een regering nodig hebben om overheidsinvesteringen te doen in infrastructuur en om maatregelen te nemen om onze logistiek en industrie te ondersteunen.

Kijkend naar de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België zien we dat de algemene curve na een stijgende lijn te vertonen sinds 2013, nu al bijna een jaar vlak tot licht dalend blijft. Maar zeker niet de wilde sprongen van in 2008. De conjunctuurcurves van de bouwsector staan echter duidelijk opwaarts gericht, zowel voor de ruwbouw van gebouwen als voor de burgerlijke bouwkunde.

De verwerkende nijverheid bleef ongeveer stabiel terwijl de handel na een jaar van continue daling nu al 2 maand op rij een stijging laat zien.

Alles samengevat hoeven we ons op economisch vlak dus nog geen bijzondere zorgen te maken voor 2019. We kunnen ons hopelijk voor de derde keer op rij aan een stabiel jaar in hoogconjunctuur gaan verwachten.

Er is echter één aspect waar de situatie elk jaar slechter wordt en ook in 2019 niet direct beterschap moet verwacht worden : de beschikbaarheid van geschoold technische personeel. Het is voor al onze leden van cruciaal belang om goede service technici te vinden. We zijn ook al lang voorbij het punt dat dit geschoolde mensen moesten zijn met ervaring in de branche. Een gemotiveerde medewerker met een basispakket aan technische achtergrond zullen we zelf wel bijscholen in de specifieke kennis die onze producten vereisen. Het is echter daar al dat het schoentje wringt. Dergelijke profielen zijn bijzonder schaars. Nog steeds wordt in onze maatschappij een ‘technieker’ als een niet zo hoogstaand beroep gezien waardoor jonge mensen minder talrijk voor deze opleiding kiezen. Als ik in mijn omgeving aan mensen vertel welke competenties een ‘technieker’ vandaag de dag moet hebben trekken mensen grote ogen. Enerzijds is er de technische kennis die ook meer en meer een combinatie van meerdere disciplines is. Geen enkele machine is nog puur mechanisch of hydraulisch maar heeft steevast wat elektronica aan boord en misschien ook nog een batterij of wat pneumatica. Naast wat talenkennis zijn ze bovendien ook dikwijls een soort ambassadeur van het bedrijf en dus is een zekere commerciële feeling of op zijn minst een zeker empathisch vermogen een must. Hoog tijd dus om dit profiel naar de buitenwereld eens goed op te waarderen.

De voorbije jaren heeft de overheid in de opleidingstrajecten het zogenoemde STEM actieplan gelanceerd waarbij STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Eén van de acht doelstellingen van dit plan is net de maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren. Laat ons hopen dat dit plan in de toekomst voldoende succes heeft en dat we ons karretje mee aan de wagen kunnen hangen.

Uitdagingen genoeg dus, maar gelukkig zijn de vooruitzichten voor 2019 dat we weer een schitterend jaar tegemoet gaan.

U weet ondertussen dat ik graag eindig met een citaat en omdat het dit keer toch ook ging over het belang en de toegevoegde waarde van onze vereniging heb ik er eentje gekozen van de bekende Engelse schrijver Rudyard Kipling : For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack.

Voor 2019 wens ik u allen een zeer energiek en succesvol jaar in een blakende gezondheid !

Dries Van Haut

voorzitter Sigma
21 januari 2019

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details