Platform over bouwmaterieel & bouwmachines
Recordbrekende materieelsector gaat over de top

Recordbrekende materieelsector gaat over de top

Voor de materieelsector was 2018 een recordbrekend topjaar, een ‘all time high’ die echter – het is niet anders – gevolgd gaat worden door een veel gematigder periode. Tot die conclusie komen zowel beroepsvereniging Sigma voor België als de CECE (Committee for European Construction Equipment).

Sigma-voorzitter Dries van Haut stipte in zijn openingswoord tijdens de Sigma jaarvergadering de conclusies aan, die we uitgebreider terugvinden in het Economisch Dossier 2019. Daarin bespreekt beroepsvereniging Sigma namens de Belgische machine-importeurs de actuele stand van zaken, zowel gezien vanuit de Sigma-leden zelf en de Belgische conjunctuur in het algemeen, als meer in het bijzonder vanuit de sectoren Goederenbehandeling, Burgerlijke Bouwkunde/Bouw en de Bouwsector.

Van Haut sprak over de supergroei bij de minigravers en over het groeiend tekort aan goede medewerkers. Maar het meest verrassend was volgens hem toch, dat 2018 het bij de machineverkopen nog veel beter deed dan 2017. Diverse records werden gebroken.

Maar ja, hij constateerde ook dat het na zo’n ‘all time high’ weinig verrassend is, dat 2019 al een minder jaar wordt. “Zijn we dan al over de top?” vroeg Sigma-voorzitter Dries van Haut aan zichzelf. Het antwoord was duidelijk: “Ik denk het wel. De verkoopcijfers in facturatie blijven nog goed, maar dat heeft vooral te maken met de langere levertermijnen die we gekend hebben. De order intake is al enkele maanden duchtig aan het zakken.” Dat is volgens hem gelukkig geen reden tot zorg, want de niveaus blijven hoog en er is ook geen bankencrisis zoals bij de vorige dip!

matexpo-markt-03-dries-van-haut-kopieren

Sigma-voorzitter Dries van Haut maakt zich nog geen zorgen nu de verkopen duidelijk “over de top zijn”.

 

Slagvaardiger optreden

De zorgen die er zijn komen voor een deel van over de grens. Daar zijn volgens Van Haut wel wat bewegingen aan de gang die een impact kunnen hebben op de sector: “een handelsoorlog tussen Trump en Xi Jinping, Huawei die zijn smartphoneverkoop ziet dalen. Wie weet mag ik straks mijn Chinese graafmachines niet meer importeren? Meer recent nog de gezonken schepen in de Golf en de al dan niet reactie van Trump ten opzichte van Iran. Dichter bij huis hebben we dan de Brexit. Komt die er nu wel of niet. En wanneer? En last but not least de resultaten van de verkiezingen in eigen land.”

Over die verkiezingen heeft Van Haut een duidelijke mening: “De verschillen tussen noord en zuid zijn zelden zo duidelijk geweest, wat een regeringsvorming zeer moeilijk lijkt te maken. Het heeft er alle schijn van dat het weer een olifantsdracht wordt. De vorige lange periode zonder regering viel in een crisisperiode. Dat had nog het voordeel dat er in voorlopige twaalfden moest gewerkt worden en er dus geen politici met profileringsdrang allerhande zinloze uitgaven konden doen. Nu de economie goed draait hebben we nood aan een daadkrachtige regering, die ervoor zorgt dat de noodzakelijke overheidsinvesteringen gebeuren, zodat we onze positieve flow kunnen aanhouden.” Van Haut wijst op de enorme vertragingen bij belangrijke projecten zoals de Oosterweelverbinding bij Antwerpen. Met een verwijzing naar Alexander de Grote pleit hij voor veel meer slagvaardigheid: “Men moet niet blijven proberen om de onmogelijke knoop te ontwarren, maar met een stevige zwaardhouw de boel oplossen. En die stevige zwaardhouw moet dan komen van een daadkrachtige regering. Vandaag zien we al de betrokken partijen aan hun eindje van het touw frutselen en het kluwen alleen nog maar ingewikkelder maken.”

matexpo-markt-02-sigma-verkopen-kopieren

Sigma-tabel van machineverkopen 2017-2018 vergeleken met een decennium geleden.

 

Sigma in cijfers

Terug naar de cijfers. Die over 2018 laten niets te wensen over. We citeren uit het hoofdstuk ‘Sigma in cijfers’: “Met een totale omzet van alle leden op 1.679.650.100 Euro- een stijging van +11,2% ten opzichte van 2017 – breken we in 2018 opnieuw alle records in de secties burgerlijke bouw en goederenbehandeling.” De grootste groei in aantallen werd opnieuw geboekt bij de minigravers, een groei die al een decennium voordoet. De plus van 8,2 procent overstijg zelfs de totale plus van 8 procent in de gehele sector Burgerlijke Bouwkunde/Bouw. Tegelijkertijd zien we een lichte terugval bij de grotere hydraulische graafmachines op rupsen (-3,1%) en een forse terugval bij de bandenmachines (-9,6%), al moet gezegd dat het niveau in beide gevallen nog altijd ver ligt boven dat van tien jaar geleden (zie de tabel).

Een nog groter verschil zien we bij de wielladers. In de categorie compacte wielladers met een motorvermogen tot 80 pk zien we, net als bij de minigravers, een forse groei, die in 2018 ten opzichte van 2017 zelfs op 22,4% uitkomt. Tegelijkertijd is bij de grote wielladers een negatieve ontwikkeling te zien (-5,9%).

Van Haut maakte in zijn speech ook melding van grote euforie bij de lifttrucks “met een nieuw Belgisch record van maar liefst 12.765 verkochte eenheden in 2018!” Echter, ook hier heeft de markt zich inmiddels gestabiliseerd. Bij de subsectie generatoren blijft de boodschap dezelfde als vorig jaar: ondanks de aankondigingen in de pers dat er weer mogelijke stroomtekorten zouden kunnen optreden in de winterperiode, heeft dit niet tot een stijging van de verkoop van noodstroomgroepen gezorgd. We zien daar wel een duidelijke verschuiving naar de verhuurmarkt.

Grote personeelsproblemen

Als uitsmijter wees Dries van Haut op “het grootste probleem waar wij vandaag allemaal mee te kampen hebben: het vinden van goede medewerkers. Of moet ik misschien als zeggen “het vinden van medewerkers tout-court”. De situatie is immers dermate schrijnend geworden dat we onze lat steeds lager moeten leggen. Er zijn immers gewoon geen kandidaten meer beschikbaar.” En dat terwijl er juist nu ontzettend veel machines moeten worden afgeleverd. “Het is een reden te meer om de mensen die we nu hebben zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Van Haut: “De onderhandelaars van Sigma kunnen reeds vele jaren hun stempel drukken op de onderhandelingen van het aanvullend paritair comité voor de metaalhandel 149.4. Het doet mij dan ook veel genoegen om te kunnen aankondigen, dat wij ook dit jaar de vrijwillige overuren fors hebben kunnen doen uitbreiden. Maar laat ons elkaar vooral niet verkeerd verstaan: die maatregel is nodig omdat er gewoon te weinig instroom van valabele nieuwe mensen is.”

In het vinden van die hard benodigde medewerkers ligt de grootste uitdaging voor de komende jaren. “We mogen nog zoveel machines verkopen, we zullen toch de juiste mensen nodig hebben om ze te onderhouden en te herstellen. Zoals reeds vroeger aangekondigd zullen we ons als beroepsvereniging daarop concentreren om de nodige acties uit te werken om de aantrekkelijkheid van het beroep van servicetechnieker zware machines te vergroten.” Een betere betaling zou volgens hem ook al kunnen helpen.      

matexpo-markt-04-technisch-talent-kopieren

Wel zorgelijk is het groeiende tekort aan goede medewerkers. Daar ligt een grote uitdaging voor beroepsvereniging Sigma.

 

Europese industrietak

De CECE vertegenwoordigt de belangen van nationale fabrikanten van bouwmachines en bouwmachines in 13 Europese landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Rusland en Turkije. De sector telt ongeveer 1200 bedrijven die direct en indirect ongeveer 300.000 mensen in dienst hebben. Hun gezamenlijke jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 40 miljard euro.

Volgens de CECE zijn de fabrikanten van machines voor de GWW-, bouw- en agrarische sector niet alleen behoorlijk innovatief, maar ze dragen ook nog eens fors bij aan het economisch klimaat in Europa. Zo’n 20 procent van al het wereldwijd verkochte bouwmaterieel wordt namelijk nog altijd in Europa geproduceerd en daarmee is deze tak van industrie voor Europa van groot belang.

Het innovatieve karakter moet onder andere blijken uit de voortdurende inspanningen om de emissies te verlagen. Dat doen ze enerzijds door de dieselmotoren en uitlaatsystemen te verbeteren (we zijn nu bij Stage 5 aangeland) en anderzijds door elektrische en gasgedreven machines te introduceren. Tegelijkertijd worden digitale technieken ingezet om de communicatie te verbeteren, waardoor de veiligheid omhoog gaat, er efficiënter en soms zelfs automatisch kan worden gewerkt en minder onderhoud en brandstof nodig zijn.

DSC00835

JCB claimt 10 procent van de 1 miljoen units grote wereldmarkt te gaan produceren en verkopen. Tijdens Matexpo 2017 nam de Britse machinefabrikant een Innovation Award in ontvangst voor de Hydradig graafmachine.

 

Wereldwijde recordaantallen

Al deze ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren geleid tot een stijgende lijn in de machineverkopen. In Europa loopt die lijn door tot dit jaar, maar gaat hij daarna weer omlaag. Het bekende en zeer gerenommeerde onderzoeksbureau Off-Highway Research ziet de verkopen terugzakken van ruim 165.000 units in 2018, naar iets meer dan 150.000 units in 2022. Daarmee is Europa min of meer vergelijkbaar met China, dat de verkopen ook ziet afnemen.

In de rest van de wereld gaan ze juist nog verder stijgen, zodat naar verwachting in 2022 meer dan 1 miljoen units worden verkocht, een ongekend recordaantal. Zeker als we nog even omkijken: in 2017 lag het wereldwijde eindresultaat nog onder de 900.000 units.

Europese groeimarkten

Landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn binnen Europa van oudsher belangrijke spelers op materieelgebied. In Duitsland groeide de markt in een jaar tijd met zo’n 9 procent en lag in 2018 de jaaromzet vele procenten hoger dan in recordjaar 2007 voorafgaand aan de financiële crisis. In het Verenigd Koninkrijk kijkt JCB vergenoegd naar de wereldwijde ontwikkelingen. Want JCB claimt van de voorspelde 1 miljoen units maar liefst 10 procent te gaan leveren, zichzelf daarmee een vaste plek in de wereldwijde toptien gevend.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details