Platform over bouwmaterieel & bouwmachines
Van puin naar wegonderhoud

Van puin naar wegonderhoud

Met MB Crusher uitrustingsstukken gekoppeld aan een graafmachine, kan mijnbouw- en verwerkingsafval terug in de productiecyclus

Het wegenonderhoud in steengroeven is, zoals op alle afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen, vaak duur, arbeidsintensief en tijdrovend. Dat komt omdat het volledige potentieel van de zware machines die al ter plaatse zijn vaak niet wordt benut. Men zou bijvoorbeeld een MB Crusher breekbak aan een graafmachine kunnen koppelen, het afvalmateriaal kunnen verkleinen en het opnieuw kunnen hergebruiken als fundering voor het onderhoud van wegen of de aanleg van nieuwe verbindingswegen. Door het verkopen kan zo ook over een andere bron van inkomsten beschikken.

Eeen dubbel voordeel, evenals de winst:

  • geen extra kosten omdat u uw puin hergebruikt, zodat het niet nodig is meer materiaal bij andere leveranciers in te kopen. Er zijn geen extra middelen nodig, omdat de reeds in de groeve aanwezige machine wordt gebruikt en het werk gaat sneller en zo wordt er enorme tijdwinst wordt geboekt.
  • Een efficiënt intern wegennet betekent kostenoptimalisatie, meer productiviteit en besparingen op het onderhoud van transportmaterieel. Als de wegen egaal en bijgehouen zijn, betekent dit dat het hele proces in de groeve efficiënter wordt, vooral het vervoer van materiaal. Dat betekent meer productiviteit en lagere kosten per ton gewonnen grondstof.

Afval genereerd geen kosten meer.

“Met de MB Crusher breekbak kunnen we ons afval zelf beheren. Wij verkleinen naar behoefte wanneer het nodig is”. Zo denkt het Marche-bedrijf in Italië Eurocave, dat verschillende locaties bezit waar ze Serene en Alberese steenwinning. Het gewonnen steen wordt door Eurocave zelf direct verwerkt tot bouwkundige elementen en werkbladen. De restanten worden gebroken met een MB Crusher BF120.4 breekbak en gebruikt voor reparatie van de transportwegen zonder dat ze extern steenslag in te hoeven kopen. Wat overblijft wordt verkocht als steenslag voor funderingen.

Before buying MB Crusher’s bucket crusher, they would accumulate production waste in the yard and it took up a lot of space and then from time to time, they would crush it with a rented crusher. The whole operation employed most of the workers and was very high-cost for the business itself.

Today with the BF120.4 bucket crusher, waste is no longer a cost or material to be handled, but becomes something useful for the business itself as well as a source of additional income.

Voordat ze de breekbak van MB Crusher kochten, verzamelden ze productieafval op het erf en dat nam veel ruimte in beslag, waarna ze het van tijd tot tijd vermaalden met een gehuurde mobiele breker. De hele operatie vereiste veel werknemers en was zeer kostbaar voor het bedrijf.
Met de BF120.4 breekbak is afval niet langer een kostenpost of materiaal dat moet worden verwerkt, maar wordt het iets nuttigs voor het bedrijf en een bron van extra inkomsten.

More safety in the quarry

Road maintenance in a marble quarry can be extremely expensive. But not so for Nordia Energy in Greece. With their first crusher bucket BF120.4, they crushed the mining waste material and then reused it for the maintenance of the quarry’s own internal roads, which is also very important to ensure the safety of transport vehicles and the efficiency and speed of operations.

The use of the MB Crusher excavator crusher was so profitable that they purchased a second bucket crusher, again to work inside the quarry.

Wegenonderhoud in een marmergroeve kan extreem duur zijn. Maar dat geldt niet voor Nordia Energy in Griekenland. Met hun eerste brekerbak BF120.4 hebben ze het mijnafvalmateriaal gebroken en vervolgens hergebruikt voor het onderhoud van de eigen interne wegen van de steengroeve. Dit is erg belangrijk is voor de veiligheid van de transportvoertuigen en de efficiëntie en snelheid van de werkzaamheden.
Het gebruik van de MB breekbak voor de graafmachine was zo winstgevend dat ze een tweede breker kochten, die ook in de groeve gebruikt wordt.

Niets is voor eeuwig, en zelfs in steengroeven zijn de beschikbare middelen beperkt en gaan een keer op. Daarom is het altijd nodig nieuwe manieren te vinden om gewonnen materialen, zelfs die welke tot voor kort als afval werden beschouwd, op winstgevende wijze te hergebruiken. En met de oplossing van MB Crusher kunnen alle materialen een bron van onmiddellijke inkomsten worden.

De nauwkeurigheid van de productie maakt het mogelijk materiaal dat voorheen alleen voor afvoer bestemd was, te verwerken tot uniforme brokken voor hergebruik ter plaatse, waardoor de harmonie van de groeve behouden blijft.

Hetzelfde geldt voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen die een aanzienlijke investering in tijd, geld en apparatuur vergen.
De MB Crusher uitrustingsstukken worden gekoppeld op de machine die al aanwezig is en hebben zelfs geen speciaal transport nodig.
Aangezien de graafmachine of shovel in wezen verandert in een mobiele breker, wordt het mijn- of graafafval meteen vermalen, zodat het niet meer nodig is om materiaal aan te schaffen of rekening te hoeven houden met lange leveringstijden.

Alle nodige grondstoggen zijn al aanwezig en beschikbaar voor hergebruik.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details