Platform over bouwmaterieel & bouwmachines
Hoe Daimler Truck met ‘Vision Zero’ vooruitgaat en met de nieuwste assistentiesystemen voor meer veiligheid voor alle verkeersdeelnemers zorgt.

Hoe Daimler Truck met ‘Vision Zero’ vooruitgaat en met de nieuwste assistentiesystemen voor meer veiligheid voor alle verkeersdeelnemers zorgt.

· Vanaf juli gelden er in de EU strengere regels voor nieuwe vrachtwagens.
· Met de nieuwste veiligheidssystemen gaat Daimler Truck in sommige gevallen veel verder dan de wettelijke vereisten.
· Alle verkeersdeelnemers staan centraal: volgens EU-gegevens maken inzittenden van personenwagens, fietsers en voetgangers het grootste deel uit van de slachtoffers van ongevallen met vrachtwagens.
· De nieuwe 270°- sensorfusietechnologie zorgt voor een uitgebreid zicht rondom het voertuig.
· De systemen worden in alle modelseries geïnstalleerd, waaronder de eActros 600 en de nieuwe generatie Actros L.
· Rainer Müller-Finkeldei, hoofd Productontwikkeling Mercedes-Benz: “De algemene veiligheidsverordening van de EU die dit jaar van kracht wordt, is een belangrijke stap op weg naar ongevalvrij rijden – onze ‘Vision Zero’. We zetten deze weg al tientallen jaren consequent voort en zetten nu met onze verbeterde veiligheidsassistentiesystemen nieuwe maatstaven. En dit met het oog op een optimale ongevallenpreventie om de bestuurders en alle verkeersdeelnemers te beschermen.”

Het aftellen gaat van start: vanaf juli 2024 moeten alle nieuwe vrachtwagens, bussen en touringcars die in de EU worden geregistreerd, voldoen aan de bepalingen van de bijgewerkte Algemene veiligheidsverordening (GSR2). Deze regeling geldt al sinds juli 2022 voor nieuwe voertuigmodellen. De GSR legt een hele reeks rijhulpsystemen op om de verkeersveiligheid voor alle betrokkenen te verhogen. Vooral elektronische hulpsystemen kunnen zo veel mogelijk helpen voorkomen dat momenten van onoplettendheid door vermoeidheid, stress of afleiding ernstige gevolgen hebben.

Dit komt niet alleen de chauffeurs en passagiers van vrachtwagens, bussen en touringcars ten goede, maar ook alle andere verkeersdeelnemers die zich met de auto, fiets of te voet verplaatsen.

Met assistentiesystemen als Active Brake Assist 6, Active Sideguard Assist 2, Front Guard Assist, Active Drive Assist 3 of Traffic Sign Assist voldoet Daimler Truck ruimschoots aan deze eisen. Deze systemen vormen de nieuwe norm voor alle modellen en bieden een extra meerwaarde voor de eActros 600 en alle andere elektrische modellen van Mercedes-Benz Trucks, de Actros-serie en de nieuwe generatie Actros L, de Arocs, Atego en Econic.

Rainer Müller-Finkeldei, hoofd Productontwikkeling Mercedes-Benz Trucks: “De algemene veiligheidsverordening van de EU is een belangrijke stap op weg naar ongevalvrij rijden – onze ‘Vision Zero’. We zetten deze weg al tientallen jaren consequent voort en leggen nu met onze verbeterde veiligheidsassistentiesystemen nieuwe maatstaven op. En dit met het oog op een optimale ongevallenpreventie om de bestuurders en alle verkeersdeelnemers te beschermen.”

Alle verkeersdeelnemers staan centraal

Volgens cijfers uit de EU-CARE-database vertegenwoordigden inzittenden van personenwagens, fietsers en voetgangers samen de afgelopen jaren gemiddeld ongeveer 70% van alle dodelijke ongevallen met vrachtwagens van 3,5 ton of meer – met name inzittenden van personenwagens vertegenwoordigen bijna 50%. 12% van de slachtoffers van deze ongevallen waren passagiers van de betrokken goederenvervoervoertuigen. In het algemeen is het aantal verkeersdeelnemers dat bij deze ongevallen omkomt, de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Terwijl er in 2011 nog 4.586 sterfgevallen op dit gebied waren, daalde dit cijfer met ongeveer 40% tot 2.722 in 2021, volgens de laatste cijfers van de Europese Commissie. Dat komt overeen met ongeveer 14% van alle dodelijke verkeersongevallen in de EU – een percentage dat al geruime tijd ongeveer op dit niveau blijft. De meest voorkomende soorten ongevallen in de EU zijn kop-staartaanrijdingen, met name aan het einde van een file, het onbedoeld verlaten van de rijstrook, zijdelingse aanrijdingen op kruispunten, aanrijdingen in bochten door de dode hoek en ongevallen door foutieve inhaalmanoeuvres.

Verstrenging van de wettelijke vereisten in de komende jaren

Rijassistentiesystemen die kritieke situaties vroegtijdig kunnen herkennen en ongevallen kunnen voorkomen of de gevolgen ervan kunnen beperken, worden daarom steeds belangrijker. Volgens de GSR zijn vanaf juli 2024 systemen zoals de Sideguard Assist, een Lane Departure Warning System, de Intelligent Speed Assist, het Tire Pressure Loss Warning System, de Reverse Assist met camera of sensoren en een vermoeidheids- en aandachtswaarschuwingssysteem wettelijk verplicht, evenals een voorbereiding voor de installatie van een startblokkering op basis van een alcoholtest. Voor de inschrijving van nieuwe vrachtwagens is vanaf 2026 een sterk geperfectioneerd waarschuwingssysteem verplicht als de concentratie van de bestuurder afneemt. In 2029 volgt een gebeurtenissengeheugen.

Bovendien moet een nog breder direct gezichtsveld vanuit de cabine worden gewaarborgd.

Daimler Truck is al jaren een pionier op dit gebied

Met de veiligheidssystemen die dit jaar in de vrachtwagens van Daimler Truck worden gebruikt, versterkt het bedrijf opnieuw zijn pionierspositie in de branche: de systemen voldoen niet alleen aan de GSR-normen die vanaf 2024 gelden, maar gaan ook gedeeltelijk verder. Zo kon een vrachtwagen met Active Brake Assist 1 (ABA), die in 2006 op de markt kwam, voor het eerst binnen de systeemgrenzen een noodstop uitvoeren. De functies van de noodremassistent zijn voor de komende zesde generatie consequent uitgebreid. Een belangrijke mijlpaal is de ABA 5, die vanaf 2020 leverbaar is en niet alleen met een deelremming maar ook met een noodstop op bewegende personen reageert.  In 2016 was het bedrijf de eerste vrachtwagenfabrikant die een afslagassistent af fabriek aanbood. Sinds 2018 maakt de Active Drive Assist (ADA) voor het eerst gedeeltelijk geautomatiseerd rijden (SAE-niveau 2) in een standaardvrachtwagen mogelijk. Tot slot introduceerde Daimler Truck in juni 2021 als eerste fabrikant de Active Sideguard Assist (ASGA) met remingreep.

Een centrale rol bij de ontwikkeling van de systemen speelt het ongevallenonderzoek voor bedrijfsvoertuigen van het bedrijf, dat met zijn ongevallenanalyses sinds 1972 de basis heeft gelegd voor de voortdurende integratie van nieuwe optimalisaties in de voertuigen. Ook Ingo Scherhaufer, die sinds een twintigtal jaar verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe hulpsystemen,

ontving enkele maanden geleden de “Europese veiligheidsprijs voor bedrijfsvoertuigen 2023” voor zijn prestaties op het gebied van voertuigveiligheid in deze categorie. Deze prijs wordt sinds 1990 jaarlijks uitgereikt door de Europese vereniging voor ongevallenonderzoek en -analyse in samenwerking met de deskundigenorganisatie DEKRA en de Duitse Raad voor verkeersveiligheid.

270°-sensorfusietechnologie voor vrijwel volledig zicht

De uitrusting van de voertuigen met camera’s en sensoren is van groot belang voor de doeltreffendheid van de assistentiesystemen. Om nog meer bij te dragen aan het voorkomen van ongevallen heeft Daimler Truck een nieuw elektronisch platform ontwikkeld, dat door de sensorfusie, waarbij de gegevens van radar en camera worden samengevoegd, een nog breder zicht naar voren en opzij mogelijk maakt.

Het elektronische platform biedt een 20 keer snellere gegevensverwerking en de in totaal zes geïnstalleerde sensoren – vier korteafstandsradars aan de zijkant voor en achter, rechts en links, een langeafstandsradar vooraan in het midden en de multifunctionele camera in de voorruit – kunnen nu een hoek van 270 graden rond het voertuig dekken. Dankzij dit aanzienlijk grotere gezichtsveld kunnen de aanwezige hulpsystemen hun voordelen nog beter benutten. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor verbeterde systemen.

Active Brake Assist 6 met meerbaansbewaking

De Active Brake Assist 6 is een goed voorbeeld van de efficiëntie van de 270-graden fusietechnologie en de verwezenlijking van de GSR. Tot een snelheid van 60 km/h – wat bij ABA 5 50 km/h was – kan de nieuwste versie van de noodremassistent van Daimler Truck nu ook volledig geautomatiseerd remmen voor overstekende, tegemoetkomende of op de rijstrook staande verkeersdeelnemers. Het GSR voorziet pas vanaf 1 juli 2026 de uitbreiding van de respons op voetgangers en fietsers voor nieuwe vrachtwagens. Op stilstaande voertuigen kan het systeem net als voorheen tot snelheden van meer dan 80 km/h met een noodstop reageren. Een verdere meerwaarde van ABA 6 is de bewaking van meerdere rijstroken op een afstand tot 250 meter voor een betere herkenning van gevaren. Op deze manier kan het systeem beter reageren op kritieke situaties en bewegende of stilstaande objecten, bijvoorbeeld bij het rijden door bochten op de snelweg. Bovendien zorgt de radartechnologie meestal voor een hoge beschikbaarheid van het systeem, ook bij slecht zicht.

Active Sideguard Assist 2 met uitgebreide functionaliteit bestuurderszijde

De Active Sideguard Assist (ASGA 2) van de tweede generatie laat zien hoe de uitrusting van de voertuigen met zes sensoren en het daarmee gepaard gaande bredere gezichtsveld de verkeersveiligheid verhoogt. De ASGA 2 bewaakt het verkeer aan zowel de bestuurders- als passagierszijde en kan met zijn tweetraps waarschuwingssysteem de bestuurder waarschuwen voor potentiële gevaren, zodat hij tijdig kan ingrijpen bij een kritieke verkeerssituatie. Het zijdelingse bewakingsgebied aan bijrijderszijde en bestuurderszijde is 4,25 meter breed (vroeger 3,75 meter aan bijrijderszijde). Het waarschuwingsgebied, dat tot een snelheid van 30 km/h actief is, is maximaal 30 meter achter het voertuig en zeven meter voor het voertuig. Tot een stuursnelheid van 20 km/h kan het systeem in het rode waarschuwingsgebied ook een geautomatiseerde remingreep tot stilstand uitvoeren als de bestuurder niet eerder op een akoestische en optische waarschuwing voor de bijrijderszijde heeft gereageerd. Ook met deze functie gaat het systeem verder dan de eisen van de GSR, die alleen bepaalt dat de Sideguard Assist indien nodig moet waarschuwen. Bovendien biedt de ASGA 2 een intelligent waarschuwingsconcept voor rijstrookwissel op basis van zijn eigen positie in de rijstrook en ondersteunt hij bestuurders aan beide zijden bij het wisselen van rijstrook.

Active Drive Assist 3 ondersteunt de rijfunctie voor gedeeltelijk geautomatiseerd rijden nog beter

Ook de Active Drive Assist (ADA), die sinds 2018 gedeeltelijk geautomatiseerd rijden (niveau 2) in een standaardvrachtwagen mogelijk maakt, is verder verbeterd. Terwijl de tweede generatie van de ADA, die vanaf juni 2021 is geïnstalleerd, is verbeterd met de noodstopfunctie, ondersteunt de ADA 3 de bestuurders nu nog beter bij de langs- en dwarsgeleiding van de vrachtwagen. Bijzonder nieuw is de noodstuurfunctie (Lane Keeping Assist): wanneer de ASGA 2 bij het wisselen van rijstrook een botsingsgevaar waarschuwt, kan de ADA 3 actief tegensturen om te voorkomen dat de rijstrook wordt verlaten en het voertuig weer in het midden van de rijstrook of in de eigen rijstrook te brengen. Net als bij de vorige generatie kan de ADA 3 ook automatisch een afstand aanhouden, accelereren en sturen als aan de systeemvoorwaarden, zoals een voldoende grote bochtradius of duidelijk zichtbare rijstrookmarkeringen, is voldaan. Als de bestuurder een voorligger te dicht nadert, kan ADA 3 de vrachtwagen automatisch afremmen tot de ingestelde afstand tot de voorligger is bereikt. Wanneer de afstand weer voldoende is, kan het systeem het voertuig tot de ingestelde snelheid accelereren. Als het systeem herkent dat de bestuurder tijdens het rijden niet meer in het rijproces ingrijpt, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen, kan het het voertuig gematigd tot stilstand afremmen of een noodstop activeren.

De verkeersbordenassistent herkent verkeersborden in realtime

Met een ander assistentiesysteem gaat Daimler Truck verder dan de eisen van de GSR: de verkeersbordenassistent. Terwijl volgens de EU-wetgeving de voor het voertuig geldende snelheidsbeperkingen permanent moeten worden weergegeven, met eventuele waarschuwingen bij het inhalen, herkent het systeem ook inhaalverboden en hun opheffing, evenals waarschuwingsborden, en geeft het de laatste twee borden weer in de multimediacockpit of de klassieke cockpit. Dankzij de intelligente koppeling van camera- en kaartgegevens ondersteunt de verkeersbordenassistent de bestuurder bovendien doordat hij altijd de actuele snelheidslimiet van de vrachtwagen weergeeft, zodat hij zich gemakkelijker aan de snelheidslimieten kan houden. Zo kunnen snelheidsboetes vermeden worden. Bij overschrijding van de toegestane maximumsnelheid klinkt een geluidssignaal. De gebruikte OCR-technologie ‘leest’ ook de tijdsbeperkingen van de overeenkomstige voorschriften (‘Optical Character Recognition’). Het hoge rekenvermogen en de geïnstalleerde sensoren leveren in combinatie met het GPS-systeem nauwkeurige gegevens in realtime voor een nauwkeurige bepaling van de positie en de omgeving van het voertuig.

Extra systemen zorgen voor een harmonieus geheel voor nog meer veiligheid

Tot slot dragen ook voorzieningen zoals de achteruitrijcamera om botsingen bij het manoeuvreren of aankoppelen te voorkomen, het bandenspanningswaarschuwingssysteem om de levensduur van de banden te verlengen en het brandstofverbruik te verlagen, de aandachtsassistent om het vermoeidheidsniveau van de bestuurder te beoordelen en de mogelijkheid om het voertuig achteraf uit te rusten met een wegrijblokkering op basis van alcoholtesten bij aan meer veiligheid.

Daimler Truck streeft er met alle assistentiesystemen in het gehele productportfolio naar om de bestuurder tijdens het rijden binnen de systeemgrenzen zo veel mogelijk te ondersteunen en te ontlasten. De grenzen van de natuurkunde kunnen echter niet worden verlegd door de systemen, ook al zijn ze zeer krachtig. De bestuurder blijft dus te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het veilig besturen van het voertuig, zoals wettelijk voorgeschreven.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details